Колоидно злато

Лесна употреба |Лесен транспорт |Висока точност

Колоидно злато

 • Clostridium Difficile глутамат дехидрогеназа (GDH) и токсин A/B

  Clostridium Difficile глутамат дехидрогеназа (GDH) и токсин A/B

  Този комплект е предназначен за in vitro качествено откриване на глутамат дехидрогеназа (GDH) и токсин A/B в проби от изпражнения на предполагаеми случаи на Clostridium difficile.

 • Карбапенемаза

  Карбапенемаза

  Този комплект се използва за качествено откриване на NDM, KPC, OXA-48, IMP и VIM карбапенемази, произведени в бактериални проби, получени след култура in vitro.

 • Стрептококи от група В

  Стрептококи от група В

  Този комплект се използва за качествено откриване на стрептококи от група B в проби от женски вагинален цервикален тампон in vitro.

 • Чикунгуня треска IgM/IgG антитяло

  Чикунгуня треска IgM/IgG антитяло

  Този комплект се използва за качествено откриване на антитела срещу треска Чикунгуня in vitro като спомагателна диагностика за инфекция с треска Чикунгуня.

 • Антиген на вируса Зика

  Антиген на вируса Зика

  Този комплект се използва за качествено откриване на вируса на Zika в проби от човешка кръв in vitro.

 • Zika virus igm/igG антитяло

  Zika virus igm/igG антитяло

  Този комплект се използва за качествено откриване на антитела на вируса Zika in vitro като спомагателна диагноза за инфекция с вируса Zika.

 • Комплект за тест за HCV Ab

  Комплект за тест за HCV Ab

  Този комплект се използва за качествено откриване на HCV антитела в човешки серум/плазма in vitro и е подходящ за спомагателна диагностика на пациенти със съмнение за HCV инфекция или скрининг на случаи в райони с висок процент на инфекция.

 • Комплект за откриване на нуклеинова киселина на грипен вирус А H5N1

  Комплект за откриване на нуклеинова киселина на грипен вирус А H5N1

  Този комплект е подходящ за качествено откриване на нуклеинова киселина H5N1 на вируса на грип A в проби от човешки назофарингеален тампон in vitro.

 • Антитела срещу сифилис

  Антитела срещу сифилис

  Този комплект се използва за качествено откриване на антитела срещу сифилис в цяла човешка кръв/серум/плазма in vitro и е подходящ за спомагателна диагностика на пациенти, за които се подозира инфекция със сифилис, или скрининг на случаи в райони с висок процент на инфекция.

 • Повърхностен антиген на вируса на хепатит B (HBsAg)

  Повърхностен антиген на вируса на хепатит B (HBsAg)

  Комплектът се използва за качествено откриване на повърхностен антиген на вируса на хепатит В (HBsAg) в човешки серум, плазма и цяла кръв.

 • Комбиниран HIV Ag/Ab

  Комбиниран HIV Ag/Ab

  Комплектът се използва за качествено откриване на HIV-1 p24 антиген и HIV-1/2 антитяло в човешка цяла кръв, серум и плазма.

 • ХИВ 1/2 антитяло

  ХИВ 1/2 антитяло

  Комплектът се използва за качествено откриване на антитела срещу човешкия имунодефицитен вирус (HIV1/2) в човешка цяла кръв, серум и плазма.

1234Следващ >>> Страница 1 / 4