Имунохроматография

Суха имунна технология |Висока точност |Лесна употреба |Незабавен резултат |Изчерпателно меню

Имунохроматография

 • Комплект за тестване 25-OH-VD

  Комплект за тестване 25-OH-VD

  Този комплект се използва за количествено откриване на концентрацията на 25-хидроксивитамин D(25-OH-VD) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв in vitro.

 • Комплект за тестване на TT4

  Комплект за тестване на TT4

  Комплектът се използва за in vitro количествено откриване на концентрацията на общ тироксин (ТТ4) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв.

 • Комплект за тестване на TT3

  Комплект за тестване на TT3

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на общ трийодтиронин (ТТ3) в човешки серум, плазма или проби от цяла кръв in vitro.

 • HbA1c

  HbA1c

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на HbA1c в човешки проби от цяла кръв in vitro.

 • Човешки растежен хормон (HGH)

  Човешки растежен хормон (HGH)

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на човешки растежен хормон (HGH) в човешки серум, плазма или проби от цяла кръв in vitro.

 • Феритин (Fer)

  Феритин (Fer)

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на феритин (Fer) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв in vitro.

 • Разтворим ген 2, експресиран за стимулиране на растежа (ST2)

  Разтворим ген 2, експресиран за стимулиране на растежа (ST2)

  Комплектът се използва за in vitro количествено откриване на концентрацията на разтворим ген 2 (ST2), експресиран за стимулиране на растежа, в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв.

 • N-терминален промозъчен натриуретичен пептид (NT-proBNP)

  N-терминален промозъчен натриуретичен пептид (NT-proBNP)

  Комплектът се използва за in vitro количествено откриване на концентрацията на N-терминален промозъчен натриуретичен пептид (NT-proBNP) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв.

 • Изоензим креатин киназа (CK-MB)

  Изоензим креатин киназа (CK-MB)

  Комплектът се използва за in vitro количествено откриване на концентрацията на изоензима креатин киназа (CK-MB) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв.

 • Миоглобин (Myo)

  Миоглобин (Myo)

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на миоглобин (Myo) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв in vitro.

 • сърдечен тропонин I (cTnI)

  сърдечен тропонин I (cTnI)

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на сърдечен тропонин I (cTnI) в проби от човешки серум, плазма или цяла кръв in vitro.

 • D-димер

  D-димер

  Комплектът се използва за количествено откриване на концентрацията на D-Dimer в човешка плазма или проби от цяла кръв in vitro.

123Следващ >>> Страница 1 / 3